Våra patientavgifter

Läkarbesök: 275 kr

Hembesök av läkare: 275 kr

Distriktssköterskemottagning: 275 kr

Telefonrådgivning samt sjukvård till barn och ungdomar under 18 år är kostnadsfri.

Från och med 24 01 01 gäller ny patientavgift för dig mellan 18 och 84 år, den nya avgiften blir 275 kr för läkarbesök såväl som för besök till distriktssköterska och sjuksköterska. Högkostnadsskyddet höjs till 1400kr.